Nordplan kompaktarkiv


Vi har flyttat befintliga Nordplan kompaktarkiv till en statlig myndighet.
Befintliga eldrivna kompaktsystem har uppgraderats med ny modern eldrift samt vissa Nordplan arkiv har konverterats om ifrån eldrift till rattdrift. Delar av  hyllsektioner har försetts med lådor.