Montage av tvåplansystem


Montage av ett tvåplansystem med mellanliggande entresol.