Färgkodade mappar till socialförvaltning


Installation av kompaktarkiv med färgkodade mappar placerade i
flyttbara Unitboxar till socialförvaltningen i en mellanstor kommun i Sverige. 

Ca 30 000 akter/mappar.